Általános Szerződési Feltételek

Nyomtatás

I.    A Szolgáltató

 1. Az ebolt.afoldgomb.hu internetes áruházat a Heiling Média Kiadó Kft. működteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
 2. A Szolgáltató cégneve: Heiling Média Kiadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. A Szolgáltató rövidített neve: Heiling Média Kft.
 3. A Szolgáltató székhelye: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
 4. A Szolgáltató képviselője: Heiling Zsolt,  ügyvezető igazgató
 5. A Szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-692296
 6. A Szolgáltató adószáma: 12553323-2-42
 7. A szolgáltató bankszámlaszáma: MKB Bank Zrt. 10300002-20214858-00003285

II.    A szolgáltatás igénybevétele

 1. A megrendelések leadása az ebolt.afoldgomb.hu internetes áruházban lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos visszaigazolást a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
 2. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a megrendelt mennyiségben, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
 3. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza.
 4. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül.
 5. A kézhezvételi időpont a rendelés kiadóban történő átvételének időpontja – személyes átvétel esetén –, a postai bizonylaton szereplő kézbesítési időpontja – házhozszállítás esetében. Ezek a készpénzes számlával, ill. a postai bizonylattal igazolhatók.
 6. Elállás esetén a sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, vásárlónak saját költségén kell visszaküldenie a Szolgáltató címére (Heiling Média Kft. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.). A vételárat Szolgáltató 30 napon belül visszatéríti. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
 7. A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.
 8. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételét a Szolgáltató megtagadja.
 9. Amennyiben a megrendelés kiszállítása díjmentesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amit kedvezményként a Szolgáltató elengedett a házhoz szállításkor.
 10. Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen Szolgáltatónak visszajuttatni, annak visszavásárlását Szolgáltatónak jogában áll megtagadnia.
 11. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
 12. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
 13. Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor Szolgáltató azt térítésmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint levásárolhatja a termék vételárát vagy elállhat a vásárlástól. Műszaki termékek esetében erre az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség, ezt követően a garanciális szervízhez kell fordulni.
 14. A Szolgáltató törekszik arra, hogy az internetes áruházban megvásárolható termékek leírása (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
 15. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a ebolt.afoldgomb.hu oldal Súgó menüpontjában olvashatóak.
 16. A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.
 17. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációs adatok valódiságáról meggyőződjön. Amennyiben az adatok valódisága megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a szolgáltató jogosult törölni a regisztrációt.
 18. Meg nem érkezett küldemények reklamációját a szállítást (előfizetés esetén a megjelenést) követő 3 hónapig tudjuk elfogadni.

III.    Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
 3. A felhasználó a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
 4. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.
 5. A panaszkezelés írásban ill. telefonon történik, a kiadó ügyfélszolgálatán.